LEXOS

Hasil pencarian untuk "lexos"...
1-20 dari 71 produk
Hasil pencarian untuk "lexos"...
LEXOS UDC 3KVA H
Cicilan Rp. 931.042/bln
Rp 11.172.500 11172500.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS UDC 2KVA H
Cicilan Rp. 790.125/bln
Rp 9.481.500 9481500.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS UDC 1KVA H
Cicilan Rp. 464.125/bln
Rp. 6.054.000 8%
Rp 6.054.000 Rp 5.569.500 5569500.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS UDC-2KVA
Cicilan Rp. 836.500/bln
Rp. 12.760.000 21%
Rp 12.760.000 Rp 10.038.000 10038000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS UDC-3KVA
Cicilan Rp. 1.150.417/bln
Rp. 14.700.000 6%
Rp 14.700.000 Rp 13.805.000 13805000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS UDC-1KVA
Cicilan Rp. 494.083/bln
Rp. 6.800.000 13%
Rp 6.800.000 Rp 5.929.000 5929000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS YDC UPS 80 KVA YDC3380H
Cicilan Rp. 37.350.000/bln
Rp. 530.000.000 15%
Rp 530.000.000 Rp 448.200.000 448200000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS YDC UPS 60 KVA YDC3360H
Cicilan Rp. 31.950.000/bln
Rp. 470.000.000 18%
Rp 470.000.000 Rp 383.400.000 383400000.0 IDR
Jakarta Utara
LEXOS YDC UPS 40 KVA YDC3340H
Cicilan Rp. 21.150.000/bln
Rp. 290.000.000 12%
Rp 290.000.000 Rp 253.800.000 253800000.0 IDR
Jakarta Utara
LEXOS YDC UPS 30 KVA YDC3330H
Cicilan Rp. 16.650.000/bln
Rp. 210.000.000 5%
Rp 210.000.000 Rp 199.800.000 199800000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS YDC UPS 20 KVA YDC3320H
Cicilan Rp. 13.050.000/bln
Rp. 164.000.000 5%
Rp 164.000.000 Rp 156.600.000 156600000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS YDC UPS 15 KVA YDC3315H
Cicilan Rp. 11.205.000/bln
Rp. 142.000.000 5%
Rp 142.000.000 Rp 134.460.000 134460000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS YDC UPS 10 KVA YDC3310H
Cicilan Rp. 8.910.000/bln
Rp. 110.000.000 3%
Rp 110.000.000 Rp 106.920.000 106920000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS AS 1500
Cicilan Rp. 174.000/bln
Rp. 3.000.000 30%
Rp 3.000.000 Rp 2.088.000 2088000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS AS 950
Cicilan Rp. 87.083/bln
Rp. 1.320.000 21%
Rp 1.320.000 Rp 1.045.000 1045000.0 IDR
Jakarta Utara
(1)
LEXOS HP-860-S
Cicilan Rp. 2.112.500/bln
Rp 25.350.000 25350000.0 IDR
Jakarta Utara
LEXOS EP-9100-XLS
Cicilan Rp. 87.750.000/bln
Rp. 1.342.957.000 22%
Rp 1.342.957.000 Rp 1.053.000.000 1053000000.0 IDR
Jakarta Utara
LEXOS EP-920-XLS
Cicilan Rp. 24.300.000/bln
Rp. 371.896.000 22%
Rp 371.896.000 Rp 291.600.000 291600000.0 IDR
Jakarta Utara
LEXOS EP-910-XLS
Cicilan Rp. 18.855.000/bln
Rp. 288.564.000 22%
Rp 288.564.000 Rp 226.260.000 226260000.0 IDR
Jakarta Utara
LEXOS ST 17000 SD (Low Voltage)
Cicilan Rp. 1.298.000/bln
Rp. 17.996.000 13%
Rp 17.996.000 Rp 15.576.000 15576000.0 IDR
Jakarta Utara
(2)